Direkte til kremasjon

Kun kremasjon


Om det av en eller annen grunn ikke er ønskelig med noen form for seremoni, bare få avdøde fraktet til krematoriet og evt urnen satt ned i kommunen vedkommende bodde i har vi her satt opp en enkel oversikt.

Total sum: 9.900,–

  9900,-
AAdministrasjon1600,-
BKiste4500,-
CStell og nedlegg i kiste1000,-
DTransport av avdød til krematoriet
Når avdøde dør i Tromsø by og henting skjer på fra institusjon på dagtid
2800,-
D**Egenandel ved NAV-støtte til transport
Om strekning dødssted --> krematoriet overstiger 20km
2399,-

– Merverdiavgift er inkludert for alle avgiftspliktige produkter og tjenester.
– Opplysningene omfatter primært Tromsø kommune.
– Rimeligste kostnadsalternativ for en gravferd innebærer at pårørende kun kjøper kiste hos oss, og ivaretar alle øvrig gjøremål selv.

Kortfattet informasjon om gravferdsstønad
NAV tilbyr to typer stønad – jfr. Folketrygdlovens § 7:

Behovsprøvet gravferdsstønad – inntil kr 24.734 (i 2020):

Dersom enslig avdød har nettoformue mindre enn kr 24.734, er det grunnlag for søknad. Når avdøde etterlater seg ektefelle eller samboer som kan likestilles med ektefelle, er det avdødes og gjenlevendes samlede finansformue som er grunnlag for NAVs vurdering. Dersom avdøde og gjenlevende har finansformue lavere enn kr 49.468, er det grunnlag for søknad. Tilsvarende gravferdsstønad gis til barn under 18 år (uten behovsprøving mot formue).

Stønad til båretransport:

Dersom avdøde må transporteres mer enn 20 km fra dødssted til nærmeste naturlige gravsted (sett i forhold til bosteds-adresse), dekker NAV alle nødvendige transportkostnader – med unntak av en egenandel på kr 2.473 (2020).

Les mer om offentlige ytelser på NAV sine sider. Vi hjelper deg gjerne med søknaden.

Her finner du en oversikt over de fleste av våre produkter med priser.