Alminnelig begravelse

Alminnelig begravelse


Prisoppsettet for en ALMINNELIG GRAVFERD er utvilsomt det mest mønstergyldige – etter vår mangeårige erfaring – for de ordinære, gjennomsnittlige gravferdskostnadene. Selvsagt er det rom for å gjøre ulike valg etter ulike behov, og variasjonsmulighetene er til dels store. Her finner du likevel rammen rundt det vi betrakter som alminnelig.

Total sum: 37.400,–

Sum byråets produkter og tjenester: 31.550,-

Byråets mva-pliktige produkter og tjenester16.850,–
AKiste
Eksempel «Profil»
12.700,-
BSangfoldere (50stk)
Alternativ 1: Kunstmotiv, produksjon layout kr 1.700, trykking kr 5 pr. folder
Alternativ 2: Fotomotiv, Produksjon layout kr 2.500, Trykking kr 5 pr. folder
1.950,–
CUtstyr og lys til gravferdsseremonien600,–
DAdministrasjon1.600,–
Byråets mva-frie tjenester14.700,-
AForberedelser og tilrettelegging3.000,-
BNedlegging i kiste
Kostnaden faller bort på Karlsøy omsorgssenter
1.700,-
CAssistanse ved gravferdsseremoni i Tromsø by
- 2 mann
Kostnaden halveres ved BONORD-medlemsskap (gjelder avdøde eller gravferdsansvarlig)
2.500,–
DOverføring av avdød fra dødssted til IMI Tromsø Begravelsesbyrå2.500,-
D1Bårebil med sjåfør og medhjelper
Tillegg: ekstra medhjelper – 1.250,-
5.000,-
D*Båretransport – over 20 km
Distanse: Dødssted –> Bårerom –> Seremonisted –> Gravsted
Egenandel, boets andel av transportkostnadene
– Alle øvrige transportkostnader dekkes av NAV når transport er stønadsberettiget
– Les mer om Ytelser ved båretransport på NAV sine sider.
2.473,-
Eksterne produkter og tjenester5.850,-
ADødsfallskunngjøring
Eksempel: «Nordlys» – 2 spalter – høyde 100 mm
-Pr. mm: 1 spalte kr 11 / 2 spalter kr 22 + mva
-«iTromsø»: kostnadsfritt levert avisen
2.750,–
BBlomsterpynt for kisten
Eksempel: enkel kistedekorasjon med liljer
3.100,–

 

– Merverdiavgift er inkludert for alle avgiftspliktige produkter og tjenester.
– Opplysningene omfatter primært Tromsø kommune.
– Rimeligste kostnadsalternativ for en gravferd innebærer at pårørende kun kjøper kiste hos oss, og ivaretar alle øvrig gjøremål selv.

Kortfattet informasjon om gravferdsstønad
NAV tilbyr to typer stønad – jfr. Folketrygdlovens § 7:

Behovsprøvet gravferdsstønad – inntil kr 24.734 (i 2020):

Dersom enslig avdød har nettoformue mindre enn kr 24.734, er det grunnlag for søknad. Når avdøde etterlater seg ektefelle eller samboer som kan likestilles med ektefelle, er det avdødes og gjenlevendes samlede finansformue som er grunnlag for NAVs vurdering. Dersom avdøde og gjenlevende har finansformue lavere enn kr 49.468, er det grunnlag for søknad. Tilsvarende gravferdsstønad gis til barn under 18 år (uten behovsprøving mot formue).

Stønad til båretransport:

Dersom avdøde må transporteres mer enn 20 km fra dødssted til nærmeste naturlige gravsted (sett i forhold til bosteds-adresse), dekker NAV alle nødvendige transportkostnader – med unntak av en egenandel på kr 2.473 (2020).

Les mer om offentlige ytelser på NAV sine sider. Vi hjelper deg gjerne med søknaden.

Her finner du en oversikt over de fleste av våre produkter med priser.