Priseksempler

Priseksempler


Kun kremasjon

Pris: 9800 KR 9800

Båretransport krematoriet

Kiste (enkel)

Nedlegging i kiste

Utkjøring av kiste

Forenklet begravelse

Pris: 17450 KR 17450

1 annonse i iTromsø

Assistanse ved gravferdsseremoni (1mann)

Båretransport

Blomsterpynt på kisten (enkle roser)

Foreberedelse og tilrettelegging

Kiste (enkel kiste)

Nedlegging i kiste

Salmebok

Utkjøring av kiste

Utstyr og lys

Alminnelig begravelse

Pris: 35400 KR 35400

1 annonse i iTromsø

1 annonse i Nordlys

Assistanse ved gravferdsseremoni (2 mann)

Båretransport

Blomsterpynt på kisten

Foreberedelse og tilrettelegging

Kiste (profil)

Nedlegging i kiste

Sangfolder (egne bilder)

Utkjøring av kiste

Utstyr og lys

Påkostet begravelse

Pris: 70000 KR 70000

Assistanse ved gravferdsseremoni (3 mann)

Båretransport

Foreberedelse og tilrettelegging

Kiste

Leie av lydutstyr

Nedlegging i kiste

Sangprogram (egne bilder avansert)

Sangsolist m/akk

Utkjøring av kiste

Utstyr og lys