Vår historie


Et begravelsesbyrå blir til i Tromsø

Før vår moderne tid var døden noe som skjedde hjemme, og det var vanlig at begravelser ble ordnet på dugnad i regi av de pårørende. Først i 1877 kom det første begravelsesbyrået i Kristiania i Norge.

I 1951 foreslo diakon Rubert A. Kleiven for Tromsø Indremisjons styre å etablere et begravelsesbyrå i foreningens regi. Gjennom sin tjeneste kom han stadig i kontakt med mennesker som levde og strevde med sorg og savn, og opplevde at de pårørende hadde behov for hjelp til praktiske gjøremål knyttet til dødsfall og begravelse.

Kleivens forslag vant gehør i styret, og han ble innvilget to ukers permisjon i mai samme år for å hospitere hos Indremisjonsforeningene i Haugesund og Stavanger, siden disse to hadde erfaringer med oppstart av begravelsesbyrå.

Vel hjemme fra sin studiereise avla han en oppløftende rapport, og allerede 8. august 1951 ble Indremisjonens Begravelsesbyrå stiftet. I Lillesalen i Forsamlingshusets 2. etasje ble det innredet rom til kontor, systue og lager, og nødvendig utstyr ble anskaffet.

Det viste seg snart at Kleiven hadde rett, og at foreningen hadde tatt en riktig beslutning. Et begravelsesbyrå i Tromsø var helt på sin plass. Pågangen var helt fra starten av stor, arbeidet økte og det måtte raskt ansettes flere folk.

Stadig mer omfattende aktivitet og behovet for utvidelser gjorde etter hvert lokalene i 2. etasje uegnede til formålet. Og i 1974 blir underetasjen i Forsamlingshuset ominnredet til kontorer og varelager for bedriften. I disse lokalene hadde bedriften sin virksomhet til den i 2015 av praktiske hensyn flyttet til nåværende lokaler på Stakkevollvegen. Byen vokste, lokalene ble for små, og Vestregata for trafikkert, dette gjorde det daglige arbeidet mer tungvint. I tillegg savnet man kjølerom til bårene, og garasje til bilene om vinteren.

 

Hestetransport og bårebiler

Ved oppstarten i 1951 innledet byrået et mangeårig samarbeid med vognmann Kristian Olsen. Vognmann Olsen var ansvarlig for all båretransport som etter skikk og tradisjon ble utført med landauervogn trukket av hester i de tidligste årene. (se bildet) Etterhvert gikk Vognmann Olsen til anskaffelse av motoriserte bårebiler.

I 1977 ønsket imidlertid Olsens etterkommere å avslutte foretaket og de tre bårebilene som da tilhørte virksomheten ble kjøpt opp av Begravelsesbyrået. Nokså raskt ansatte man derfor sjåfør på heltid, og bilparken har siden den gang vært i stadig utvikling.

 

Navneendringer

I 1993 endret Indremisjonens Begravelsesbyrå AS sitt navn til det mer moderne IMI Begravelsesbyrå AS, i tråd med flere av Indremisjonens forretningsvirksomheter rundt om i landet.

I 2009 ble det gjort en ny og mer lokalt fundert navneendring. Og det offisielle navnet er i dag IMI Tromsø Begravelsesbyrå AS.