Om IMI Tromsø

Bildet er fra en seremoni i IMI seremonirom

Vi kan hjelpe

Vi er det eldste begravelsesbyrået i Tromsø.

I bortimot 70 år har vi holdt vår lokale tilknytning høyt i hevd. Derfor har vi lokalt eierskap, og er ikke bundet av allianser eller kjeder. Vi tilbyr i dag solid og mangfoldig fagkunnskap, bygd opp gjennom mange tiår.

Alle som henvender seg til oss, skal få den hjelpen de trenger for å oppnå en verdig avskjed med den døde. Vi vet hvor viktig det er å bli møtt med respekt og forståelse midt i sorgen. I tillegg til det bransjefaglige har flere av oss også en bakgrunn som kan være til nytte i gravferdsseremonier.

Vi ønsker å være en pålitelig medvandrer for deg i en utfordrende tid. Vi har fulgt mange langs denne veien før, og er derfor et trygt følge også for deg.