Laster inn minnesider

Edward John Jones

07.11.1936 - 23.10.2020

Hermod Arvid Hansen

25.05.1937 - 21.10.2020

Torild Holmboe Johansen

22.02.1956 - 14.10.2020

Ann Inger Kristiansen

04.05.1960 - 13.10.2020

Hans Otto Pedersen

13.09.1935 - 12.10.2020

Eivind Magne Vorland

07.09.1942 - 12.10.2020

Kevin L. Å. Johannessen

07.07.1992 - 07.10.2020