Laster inn minnesider

Harald Olsen

21.03.1925 - 22.05.2019

Sten Harald Nygård

15.06.1949 - 19.05.2019

Iselin Norvåg Søberg

14.07.1983 - 08.05.2019

Evald Jacob Bjarne Robertsen

07.10.1927 - 06.05.2019

Elin Toften

28.09.1963 - 30.04.2019

Jetmund Johannes Johannessen

31.05.1924 - 28.04.2019

May-Ann Hindberg

27.04.1952 - 28.04.2019

Johan Peder Skogstrand

18.08.1920 - 25.04.2019

Kåre Marelius Mathisen

02.10.1941 - 23.04.2019

Kjell Arne Grøttum

03.08.1934 - 19.04.2019

Ole Johan Lindseth

27.07.1952 - 19.04.2019

Herold Paul Hansen

05.06.1927 - 19.04.2019

Herdis Elly Nilsen

20.02.1939 - 15.04.2019