Gravminne

Gravminne


Et gravminne er en minnegjenstand i stein eller jern som settes opp ved en grav. På den er det vanligvis skrevet avdødes navn, fødsels- og dødsår.
I nyere tid er det vanlig å ta med full dato. En kort eller lengre tekst om avdøde kan forekomme, og det har i perioder vært vanlig å ta med yrket avdøde hadde. Det har vært vanlig å sette religiøse symboler på gravminnet. Ofte er det også et motiv eller en annen kunstnerisk omramming på gravminnet.

Gravminner har en lang historie i Norge. Helt siden før kristen tid har nordmenn satt opp gravminner. Men først i middelalderen ble det anlagt kirkegårder rundt kirkene og det ble vanligere med gravminner. Særlig den rike adelen fikk anlagt fine forseggjorte gravminner, men vanlig blant folk flest var de ikke. De brukte trekors eller bare et trestykke, noe som ikke hadde særlig lang varighet.

De tidligste gravminnene var av stein og de lå nede, i gresset, på kirkegården. Men gravminnene kunne også være inne i kirken, da nedfelt i gulvet. Egentlig var disse første gravminnene kistelokk. Steinen hadde innrisset en inskripsjon og var gjerne hugget ut (nedsenket) med motiv. Motiv i relieff (framhevet) kom først noe senere i senmiddelalderen. Liggende gravminner var vanlig til 1700-årene.

Vår fantastiske samarbeidspartner Nergård steinindustri på Eide hjelper oss å produsere unike gravminner for deg.

Tidlig på 50-tallet startet de opp egen steinindustribedrift i Eide kommune.
Bedriften satset tidlig på å spesialisere seg på gravstein. Nergård Stenindustri AS er idag en av landets ledende leverandører innen gravstein.
Deres filosofi har hele tiden vært å bygge opp et godt tillitsforhold til kundene og forbindelsene sine.
Dette søkes oppnådd gjennom gode produkter, god service og personlig oppfølging.

Eksterne lenker

ELSKET og savnet
Den som er elsket, blir aldri borte.
Du var oss så kjær
Dypt elsket – Sårt savnet
Dypt savnet
Dypt savnet. Hvil i fred.
Elsket. Hvil i fred.
Elsket og savnet
Elsket og savnet – hvil i fred
Elsket og savnet – i hjertene våre lever minnene
Glad i deg. Vi møtes igjen.
Høyt elsket
Høyt elsket – dypt savnet
Høyt elsket – sårt savnet
Ingen som har vært elsket, forsvinner.
Med savn og gråt i sinn, en tåre blinker på vårt kinn
Mitt hjertes lengsel
Savner deg
Savner deg sårt, unner deg fred.
Savnes
Savnes så inderlig
Savnet av deg er tungt å bære, i våre hjerter vil du alltid være
Savnet er stort
Savnet er sårt, men minnene lever
Savnet er sårt, men minnene lever videre
Savnet er tungt å bære, i våre hjerter vil du alltid være
Sårt er savnet
Sårt er savnet, kjært er minnet.
Sårt savnet
Tiden ble altfor kort
Vi savner deg
Vi var så glad i deg

MINNES
Aldri kommer dagen du blir glemt
Aldri vi deg glemme vil, alltid kjærlig, god og mild
Aldri vi glemme deg vil
Alltid en del av våre liv
Alltid i våre hjerter
Alltid i våre minner
Alltid i våre tanker
Bare gode minner
Din godhet og glede forblir i våre hjerter
Din godhet og glede minnes for alltid
Ditt lys vil alltid skinne
Du er aldri lengre borte enn en kjærlig tanke
Du er alltid nær
Du forblir hos oss i våre hjerter
Du glemmes ei
Du lever i våre hjerter
Du lever i vårt minne
Du vil alltid forbli i våre hjerter
Du vil alltid være i våre hjerter
Du er alltid med meg
Du forblir i våre hjerter
Forbli hos oss i våre hjerter
Forbli i våre hjerter
Gjemt i våre hjerter
Glemmes ei
Gode minner
I våre hjerter vil du alltid være
I våre hjerter
I en hage av minner vi møtes hver dag
I hjertet gjemt – aldri glemt
Kjært er minnet
Lyst er minnet
Minnene er gode, fordi du var god
Minnene får vi beholde
Minnene gjemmer vi innerst i våre hjerter
Minnene lever
Minnene lever. Vi savner deg.
Minnene og kjærligheten lever videre
Minnene om deg lever videre
Minner så gode har vi fått
Minnes i kjærlighet
Minnes i kjærlighet til vi møtes igjen
Minnes i takknemlighet
Minnes med glede
Minnes med takk
Minnet lever
Over døden skinner alle gode minner
Signe minnet
Vakre minner
Velsignet være ditt minne
Velsignet være minnet
Vi glemmer deg aldri
Vi har fått så gode minner
Vi minnes
Våre hjerter vender tilbake til tiden med deg.

KJÆRLIGHET
Din kjærlighet lever
Døden kan ikke skille vår kjærlighet for hverandre
Evig kjærlighet
Høyt elsket – dypt savnet
Kjærligheten er evig
Kjærligheten er størst av alt.
Kjærligheten faller aldri bort
Kjærligheten, minnene og håpet om gjensyn
Kjærligheten varer evig
Kjærlighetens pris er savnet
Men størst av alt er kjærligheten
Sammen i kjærlighet. Minnene lever.
Størst av alt er kjærligheten
Tro, håp og kjærlighet
Vår kjærlighet er sterkere enn døden

TAKK
I takknemlighet for omsorg og kjærlighet
Takk
Takk for all din kjærlighet
Takk for all godhet
Takk for all kjærlighet og omtanke
Takk for alle gode minner
Takk for alle gode minner – som sol gjennom sorgen skinner
Takk for alle gode stunder vi fikk sammen
Takk for alle gode år og minner
Takk for alt
Takk for alt du var
Takk for alt du ga av deg selv
Takk for alt du var for oss
Takk for alt og farvel
Takk for det du var for oss
Takk for gode minner
Takk for gode minner, din kjærlighet og ditt varme sinn
Takk for godhet og omsorg
Takk for kjærlighet og varme
Takk for livet
Takk for mange gode år

HVILE -FRED
Ditt hjerte stilnet og du fikk fred
Fred
Fred med ditt minne
Fred med ditt støv – velsignet være ditt minne (Vår Frelsers gravlund)
Fred over minnet
Hvil i fred
R.I.P. (Rest in Peace)
Tappert du led – hvil i fred
Tappert du stred, hvil nå i fred
Tålmodig du led, hvil nå i fred.
Vi unner deg hvilen, men savner deg så.
Vi unner deg hvilen, men savnet er sårt.

OM
Alltid trofast god og mild
Du ga oss alt
Du var så god. Vi savner deg.
Du var så glad i livet
Gleden du ga skal vi aldri glemme
God, kjærlig, øm og varm
Med slit, strev og kjærlighet ga dere oss alt. Takk.
Sammen med deg var livet rikt
To flittige hender har lagt seg til ro
Vår omsorgsfulle pappa og kjæreste mann
Vår omsorgsfulle og kjærlige mamma

BARN
En liten engel til oss kom, smilte blidt og vendte om.
For alltid i mammas og pappas hjerter
Hvil i fred og lek med englene
Høyt ønsket. Tung å miste.
Små føtter setter også spor
Sov du vesle skatten vår
Sov i ro lille venn
Sov søtt
Sov søtt, kjære venn
Sov søtt, lille engel
Så altfor tidlig dine vinger du fikk
Vi sees lille venn
Vi møtes igjen lille venn
Vi ventet på deg og ønsket deg så
Vår solstråle savnes

EVIGHET-GJENSYN
Der roser aldri dør
Fra evighet til evighet
Gjensyn er vårt håp
Gjensynets håp er vår trøst
På gjensyn
Sammen i livet, sammen i evigheten.
Skillet er vårt lodd, møtet er vårt håp
Vi har en gjensynsmorgen
Vi møtes
Vi møtes der hvor roser aldri dør
Vi møtes der solen aldri går ned
Vi møtes i minnene
Vi møtes igjen
Vi samles igjen (jernkors på Vår Frelsers gravlund)
Å skilles er vårt lodd, å møtes er vårt håp.

RELIGIØST
Alt av nåde
Den som tror har evig liv
Døde i troen på sin Herre og Frelser.
Fred i Jesu navn
Før min båt til din fredfulle havn
Gud er kjærlighet
Guds fred
Guds løfter, mitt ankerfeste.
Han er vår fred
Herren er min hyrde
Herren er min hyrde, meg fattes intet
Hjemme hos Jesus
Hjemme i himmelen
I Herrens hender
I troen på Jesus
I troens øyne tindrer lys fra evighetens strand
Jesus er veien, sannheten og livet.
La ankeret falle [fra salme med tekst av H.A.Tandberg, 1909]
La ankeret falle, jeg er i havn [fra salme med tekst av H.A.Tandberg, 1909]
Med Jesus du vandrer
Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn
Nå har du kjempet ut, og hviler hjemme hos din Gud
Nå skal du bo i Herrens hus gjennom alle tider
Salig er den som har sitt navn skrevet i Livets bok
Salige er de som dør i Herren
Seil ditt skip i Jesu navn
Så ta da mine hender

VISDOMSORD
En smerte som deles, taper sin kraft.
Evig eies kun det tapte
Hva kan eies, når livet er et lån.
Hver slutt er en ny begynnelse
Ingen kjenner dagen før solen går ned
Livet består av øyeblikk, nyt dem
Roser er av torner brakt
Sirkelen er sluttet
Sorgen må vi leve med, gleden skal vi aldri glemme.
Sorgen må vi lære å leve med. Gleden skal vi aldri glemme.
Så ble det kveld og solen gikk ned

Dette sier Nergård om seg selv:

Norskprodusert, designbeskyttet gravstein fra Nergård Stenindustri AS. Vi er idag en av landets ledende leverandører innen gravstein. Våre fagfolk er blant de mest erfarne i bransjen, og design og produktutvikling er et av våre fremste satsningsområder. Kombinasjonen av tradisjonelt håndverk og ny teknologi gir oss en fleksibel og leveringsdyktig produksjon av gravstein. Du kan selv velge mellom de forskjellige steinfarger, skrifttyper, gravlykter, dekor og minneord. Vi sender alltid ut skisse før de blir produsert, slik vil du se at du får en gravstein etter dine ønsker.

Hos Nergård har du lov å forvente litt ekstra