Seremonirom

Seremonirom


Tidligere var det forventet å overlate gravferdsseremonien til presten og den kirkelige liturgien. I dag ønsker mange familier å sette et mer personlig preg på seremonien.

Innenfor kirkelige og andre gravferdsordninger finnes det rom for personlige valg. Velger du en personlig seremoni i et tros- og livssynsåpent seremonirom, får du større frihet til å velge innhold og hvem som skal medvirke. Denne valgfriheten får du ved å benytte det flotte seremonirommet i våre lokaler.

Det kan være ulike grunner til å velge IMI Seremonirom. Noen velger det fordi de har en annen kulturbakgrunn enn den kristne, og har med seg sine egne tradisjoner og seremoniordninger. Der pårørende ønsker å utforme seremonien selv, kan vi bistå med å lage en verdig og fin ramme rundt gravferden. Lokalene tar 50 gjester.

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra mennesker som har opplevd en personlig seremoni hos oss. Den beskrives ofte som minneverdig, unik og meningsfull. Å skape en personlig seremoni for en som har stått deg nær, kan oppleves godt å gjøre som en del av ens egen sorgprosess. Mange ønsker å lage en seremoni i tråd med avdødes ønsker. Hos oss får de pårørende ta både regi og beslutninger selv.

Rommet fungerer også ypperlig til syning. Familie og venner kan komme og se sine i åpen kiste i et trygt og varmt rom. Vi legger til rette for at familie og pårørende kan få tatt en siste verdig avskjed.

Det kan også brukes til båreandakt og vi stiller gjerne opp for å lage en verdig ramme rundt slike stunder.

Alle som ønsker det er hjertelig velkommen til å besøke oss for en uforpliktende omvisning i seremonirommet vårt.