Planlegg egen gravferd

Ønsker for egen gravferd


Det er blitt mer og mer vanlig at man ønsker å planlegge sin egen begravelse, og kanskje er dette noe du kunne tenke deg?

En veiledning fra deg kan gjøre forberedelsene til begravelsen mye lettere for dine etterlatte, nå vet de hva du ønsket deg. Slike ønsker skal behandles med respekt, og i størst mulig grad etterkommes.

En gravferd representerer et tilbakeblikk på avdødes liv – og den som er gått bort skal stå i fokus. Samtidig skal seremonien også uttrykke de etterlattes tanker og sorg. Et nedskrevet ønske blir derfor en fin rettesnor når mange hensyn skal tas.

Vi har nå gitt mulighet for at du skal kunne nedtegne dine ønsker. Du kan enten ta direkte kontakt med oss for veiledning, eller benytte deg av malen som kan sendes her fra nettsiden vår.