Dødsannonsen 2 spalter

Dødsannonsen 2 spalter


  Symbol øverst i annonsen
 • Eksempel, Vår alles kjære..., Eiegode mor..., Min kjæreste...
 • Her skriver du inn navn på avdøde
 • DD dot MM dot YYYY
  dd.mm.åååå
 • DD dot MM dot YYYY
  dd.mm.åååå
 • Her kan du skrive inn et vers, et dikt eller et ord
 • Stedsnavn, der de pårørende bor
 • Skriv inn navn på evt ektefelle/partner
 • Her skriver du inn navn på evt barn av avdøde
 • Her skriver du inn navn på evt svigerbarn av avdøde
 • Her kan du liste opp barnebarn evt andre navn i rekkefølge
 • Her skriver du inn hvor og når seremonien skal være
 • Eks: Alle er hjertelig velkommen... Like kjært som blomster er... Takk til sykehjem NN...