Dødsannonse

Kunngjøring av dødsfallet


Klikk på bildet av den annonsetypen du vil ha (en spalte eller to spalter) og fyll inn skjemaet. Annonsen vil i neste omgang kunne sendes inn til oss for setting.