Askespredning

Askespredning


Hvis man ved dødsfall velger kremasjon har man mulighet for enten å få satt ned en urne på ønsket gravsted, eller å spre asken ute i naturen.

Det er statsforvalteren som gir tillatelse til at asken etter en død person kan bli spredd i naturen. Dette kan skje enten på land eller i vann. Og må skje i sømmelige former.

En forutsetning for tillatelse, er at handlingen skjer i respekt for den døde og at det var et uttrykt ønske fra den som er gått bort.

Den som sørger for gravferden, kan søke om dette etter en persons død. Men en nålevende person kan også søke om tillatelse før sin egen død.

Når tillatelse er gitt, vil den som sørger for gravferden foreta askespredningen.

Her kan du lese enda mer om askespredning.