Et gravfølge på sykkel


I Amsterdam ble jeg en gang helt tilfeldig publikum til et gravfølge på vei til kirkegården. Alle kom på sykler, og dette var et gravfølge som skulle sykle i kortesje til planlagt sted. De frammøtte var pent kledd og blomster var medbrakt. Forrest skulle kisten med den døde fraktes, også denne på sykkel. Den døde hadde i levende live vært bibliotekar, og kisten hun lå i var en stor tro kopi av en bok.

For meg ble dette et uforglemmelig møte med et annerledes og frilynt land. Av utseende er nederlendere og nordmenn nokså like, og det sies at det er folk fra våre to land som snakker best engelsk, utenom de engelsktalende. Men i tankesett er det mange forskjeller på den jevne nordmann og den jevne nederlender.

Her hjemme

I Norge er vi både innovative og gode på store arrangementer. Men vi er rimelig konservative og tradisjonelle når det kommer til begravelser. Det er liksom én måte, med små variasjoner, å holde begravelser på, og vi holder oss til den. Der vi har endret både barnedåp, konfirmasjon og bryllup holder vi stort sett fast på de samme elementene i en begravelse.

Begravelser vil bli den tradisjonen og riten som lengst vil forbli ”slik den alltid har vært”. Jeg tror det kommer av flere grunner. Døden er ikke noe vi lett snakker med hverandre om. De færreste planlegger heller ikke sin begravelse. Og de etterlatte er ofte i sorg og sjokk når det blir aktuelt, og sjeleglad for at noen tar seg av begravelsen på en verdig og fin måte.

Ta personlige valg

Det vil være lenge til vi har Nederlandske begravelsesskikker som den jeg så i Amsterdam her hos oss, men likevel er det både åpenhet for, og helt i orden å gjøre begravelsen personlig slik at den gjenspeiler den som er død. Dette er noe du som planlegger av din egen begravelse, eller som den etterlatte, kan ta opp med begravelsesbyrået.

Både musikk, dikt, blomster og annen pynt kan være håndplukket og personlig. Begravelsesbyrået og kirken er åpne for familiens ønsker, vær ikke i tvil om det. Ta kontakt med byrået slik at dette blir en minneverdig stund for alle sammen.