Hjem

Siden 1951

Livssynsåpen

Tillit

Vi tar koronaviruset på alvor


Vi ser at mange nå er urolige og usikre på hvordan man skal forholde seg i denne ekstraordinære situasjonen.
Vi gjør vår del for å forhindre at viruset skal spre seg.

• Vi anbefaler å kommunisere med oss via telefon og e-post – altså unngå fysiske møter – så langt det lar seg gjøre.

• Vi anbefaler at færrest mulig samles til eventuelle seremonier, basert på myndighetenes restriksjoner.

• Kanskje bør man vurdere en enkel seremoni med kun de aller nærmeste til stede, deretter kremasjon, og så en åpen seremoni med urnegravlegging så snart det kan anbefales iht. korona-reguleringene.

• Klemmer og håndtrykk kan øke smittefaren og bør begrenses eller unngås.

• Kondolanseprotokoll vil ikke kunne anvendes da kødannelse og skriving i samme bok vil kunne øke risiko for smitte.

• Vi sørger for desinfeksjonsmidler i byråets lokaler og på seremonistedene.

• Ved ønske og behov vil vi legge til rette for opptak og/eller streaming av seremoni.

Vi følger opp relevante myndigheter daglig og følger kontinuerlig med på anbefalinger som måtte gis.

Takk for forståelse og felles innsats under disse spesielle omstendighetene!