Hjem

Siden 1951

Livssynsåpen

Tillit

Vi tar koronaviruset på alvor


Vi ser at mange nå er urolige og usikre på hvordan man skal forholde seg i denne ekstraordinære situasjonen.
Vi gjør vår del for å forhindre at viruset skal spre seg.

• Vi anbefaler at man forholder seg til antall pr. seremonier, basert på myndighetenes restriksjoner.

• Klemmer og håndtrykk kan øke smittefaren og bør begrenses eller unngås.

• Kondolanseprotokoll vil ikke kunne anvendes da kødannelse og skriving i samme bok vil kunne øke risiko for smitte.

• Vi sørger for desinfeksjonsmidler i byråets lokaler og på seremonistedene.

• Ved ønske og behov vil vi legge til rette for opptak av seremoni.

Vi følger opp relevante myndigheter daglig og følger kontinuerlig med på anbefalinger som måtte gis.

Takk for forståelse og felles innsats under disse spesielle omstendighetene!